Tele2 service helpt u met het oplossen van uw probleem door hulp op afstand aan te bieden. Onze adviseur zal uw computer overnemen en op afstand een passende oplossing bieden. Voor maken van deze verbinding is het noodzakelijk dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden:Hierbij geef ik ('Klant') toestemming aan Tele2 Nederland B.V. ('Tele2') om op afstand via het internet toegang te verkrijgen tot mijn computer om mij te helpen om problemen met mijn computer te analyseren en op te lossen. Daartoe zal ik de door Tele2 beschikbaar gestelde software van het bedrijf Netviewer downloaden en gebruiken op mijn computer. De onderstaande voorwaarden zijn dan van toepassing: Tele2 zal via de Netviewer-sofware mijn computer kunnen besturen en alle op mijn computer aanwezige software en data kunnen inzien voorzover dit nodig is om mijn computerproblemen te analyseren en op te lossen. Zo stel ik Tele2 in staat om software-instellingen te wijzigen, data te kopiëren, te verplaatsen, te vervangen en/of te verwijderen, diagnose- of reparatiesoftware te gebruiken, de computer opnieuw op te starten etc.

Tele2 zal zich inspannen om mijn computerproblemen zorgvuldig op te lossen, maar Tele2 is niet aansprakelijk voor eventueel door mij of anderen geleden schade. Ik zal de Netviewer-software niet veranderen, kopiëren en/of verspreiden. Ik ben de eigenaar of beheerder van mijn computer. Een kopie van alle op mijn computer aanwezige software en data heb ik op een aparte gegevensdrager opgeslagen. Tele2 is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of beschadiging van software en/of data aanwezig op mijn computer. Op verzoek van Tele2 kan ik bepaalde beveiligingssoftware (zoals een firewall) op mijn computer tijdelijk uitschakelen. Nadat Tele2 heeft geprobeerd om mijn computerprobleem op te lossen zal ik deze beveiligingssoftware weer inschakelen.

Tele2 is niet verantwoordelijk voor virussen, spyware, physhing, hacking en andere computercriminaliteit. Op elk moment kan ik het gebruik van de Netviewer-sofware stoppen en Tele2 de toegang tot mijn computer weigeren. Ook kan ik besluiten om geen medewerking aan Tele2 te verlenen (bijvoorbeeld een firewall niet uitschakelen). In deze gevallen aanvaard ik dat Tele2 mijn computerproblemen mogelijk niet kan oplossen.Ja, door op "Nu deelnemen" te klikken en mijn naam en sessienummer in te vullen, verklaar ik mij akkoord met bovenstaande voorwaarden. De Netviewer-software wordt gedownload.